FAQ Group: Yêu cầu về visa

Có bao nhiêu loại visa Việt Nam khi đến?

Có bao nhiêu loại visa Việt Nam khi đến?

Các loại thị Visa Việt Nam khi đến được cấp theo thời gian lưu trú, số lần nhập cảnh và mục đích nhập cảnh. Theo thời gian lưu trú và số lần nhập cảnh, chúng tôi sẵn sàng xử lý thị thực theo các loại hình đến: Visa nhập cảnh 1 tháng 1 lần; Visa […]

Ai cần visa Việt Nam?

Ai cần visa Việt Nam?

Một thị thực hợp lệ là bắt buộc đối với hầu hết người nước ngoài vào Việt Nam, ngoại trừ những người có quốc tịch được đưa vào danh sách miễn thị thực Việt Nam được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Miễn thị thực Việt Nam được cấp cho các điều sau đây: Công […]

Các yêu cầu hình ảnh cho visa Việt Nam khi đến là gì?

Các yêu cầu hình ảnh cho visa Việt Nam khi đến là gì?

Với visa Việt Nam khi đến, người xin visa phải chuẩn bị một bức ảnh để được đóng dấu visa tại sân bay đến Việt Nam. Sau đây là danh sách các quy định liên quan đến hình ảnh cho thị thực khi đến: Bức ảnh phải có kích cỡ hộ chiếu, giống hệt nhau, […]

Bạn có cần scan hộ chiếu của tôi?

Bạn có cần scan hộ chiếu của tôi?

Trong hầu hết các trường hợp, quét hộ chiếu là không cần thiết cho một đơn xin thị thực trực tuyến. Tuy nhiên, nếu văn phòng xuất nhập cảnh muốn xác minh thông tin bạn cung cấp, bạn được yêu cầu gửi cho họ bản sao hộ chiếu của bạn. Trong những trường hợp như […]