Bạn có cần scan hộ chiếu của tôi?

Trong hầu hết các trường hợp, quét hộ chiếu là không cần thiết cho một đơn xin thị thực trực tuyến. Tuy nhiên, nếu văn phòng xuất nhập cảnh muốn xác minh thông tin bạn cung cấp, bạn được yêu cầu gửi cho họ bản sao hộ chiếu của bạn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email ngay lập tức.