Tổng chi phí cho visa Việt Nam khi đến là bao nhiêu?

Bất cứ ai sử dụng visa khi đến Việt Nam đều có hai loại phí, đó là:

Phí dịch vụ: là phí bạn trả trực tiếp cho Vietnamvisa.in để xử lý tất cả các thủ tục với Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam để trả lại thư chấp thuận visa vào email đã đăng ký của bạn. Phí này thay đổi tùy thuộc vào số lượng người nộp đơn trong đơn xin thị thực của bạn cũng như loại dịch vụ bạn muốn sử dụng (xử lý thông thường, khẩn cấp hoặc siêu khẩn cấp). Vui lòng xem trang Phí Visa của chúng tôi để biết giá chi tiết cho từng loại thị thực.

Phí đóng dấu: là phí bạn trả trực tiếp bằng tiền mặt cho Nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay Việt Nam để được đóng dấu vào hộ chiếu. Phí đóng dấu có thể được thanh toán bằng USD, AUD, VND, v.v. nhưng USD được khuyến nghị cao để tránh bất kỳ tỷ giá hối đoái không cân bằng nào. Phí dán tem hiện hành là:
– 25 USD cho một lần nhập cảnh 1 tháng hoặc 3 tháng;
– 50 USD cho nhiều lần nhập 1 tháng hoặc 3 tháng;
– 135 USD cho một thị thực nhập cảnh nhiều trong 1 năm.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập https://vietnamvisa.in/visa-cost/