FAQ Group: Chi phí Visa và Thanh toán

Tổng chi phí cho visa Việt Nam khi đến là bao nhiêu?

Tổng chi phí cho visa Việt Nam khi đến là bao nhiêu?

Bất cứ ai sử dụng visa khi đến Việt Nam đều có hai loại phí, đó là: Phí dịch vụ: là phí bạn trả trực tiếp cho Vietnamvisa.in để xử lý tất cả các thủ tục với Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam để trả lại thư chấp thuận visa vào email đã […]