Tôi nên làm gì nếu phát hiện ra rằng tôi đã nhập sai số hộ chiếu?

Ngay sau khi bạn gửi đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác nhận trong địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Trong email này, chúng tôi xác nhận thông tin bạn đã nhập trước đó. Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sai lầm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay bằng cách gửi email đến [email protected]

Nếu bạn không bắt lỗi cho đến sau này, bạn sẽ phải nộp đơn xin lại thị thực mới với thông tin chính xác.