Tôi có thể trả phí dán tem bằng VND để được đóng dấu visa Việt Nam khi đến không?

Vâng, bạn có thể. Bạn có thể trả phí dán tem bằng VND hoặc AUD, SGD, v.v. nhưng USD rất được khuyến khích để tránh bất kỳ tỷ giá hối đoái không cân bằng nào tại sân bay.