Visa Việt Nam khi đến (VOA) là gì?

Visa khi đến là một cách khác để lấy visa Việt Nam bên cạnh cách lấy visa truyền thống tại Đại sứ quán Việt Nam.

Với loại thị thực này, bạn – người xin thị thực được yêu cầu nộp đơn trực tuyến cho thư chấp thuận thị thực có chức năng như một giấy phép chính thức cho phép bạn lên chuyến bay và đóng dấu visa tại sân bay đến Việt Nam. Để được đóng dấu thị thực, bạn cần nộp thư chấp thuận Việt Nam cùng với hộ chiếu của bạn (ít nhất 6 tháng hiệu lực), một ảnh cỡ hộ chiếu, mẫu xuất nhập cảnh và lệ phí dán tem cho Nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay.

Có một sự khác biệt cơ bản giữa visa khi đến và visa tại các đại sứ quán Việt Nam. Với thị thực khi đến, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam sẽ cấp thư chấp thuận thị thực với tên của bạn trên đó ghi rõ bạn được phép nhập cảnh vào Việt Nam vào một ngày nhất định. Sau đó, bạn sẽ được đóng dấu thị thực vào hộ chiếu của bạn tại sân bay đến Việt Nam. Nhưng đối với visa áp dụng tại các đại sứ quán Việt Nam, tem thị thực sẽ có trên hộ chiếu của bạn khi họ gửi lại cho bạn.