Tôi có thể sử dụng visa Việt Nam khi đến khi nhập cảnh bằng đường bộ hoặc đường biển không?

Không, bạn không thể. Visa Việt Nam khi đến chỉ áp dụng cho du lịch hàng không vì người xin visa phải được đóng dấu visa tại sân bay đến tại Việt Nam. Về trường hợp này, bạn nên liên hệ với Đại sứ quán / Lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ để xin visa.