Tôi có thể đeo kính để chụp ảnh hộ chiếu?

Chúng tôi không chắc chắn về điều đó. Nếu ảnh của bạn bị từ chối, bạn có thể chụp lại ảnh tại sân bay với mức phí 03 – 05 USD cho 1 ảnh.