Tôi cần những giấy tờ hỗ trợ nào để yêu cầu visa 3 tháng?

Để có được thị thực 3 tháng (một hoặc nhiều lần nhập cảnh) khi đến, vui lòng gửi cho chúng tôi bản quét trang thông tin hộ chiếu của bạn và xác nhận cho chúng tôi ngày đến dự kiến của bạn để được hỗ trợ thêm.