Thư chấp thuận Visa Việt Nam là gì?

Thư chấp thuận  Visa Việt Nam là một tài liệu do Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam (Bộ Công an Việt Nam) cấp. Nó có chức năng như một sự cấp phép chính thức cho phép (các) chủ sở hữu của nó lên chuyến bay đến Việt Nam và được đóng dấu vào hộ chiếu khi đến sân bay Việt Nam.

Sau đây là mẫu thư chấp thuận thị thực:

vietnam-visa-approval-letter