Người Ấn Độ có thể sử dụng Visa khi đến Việt Nam bằng đường bộ hay đường biển không?

Không. Visa Việt Nam khi đến chỉ dành cho những người đến Việt Nam bằng đường hàng không. Trong trường hợp bạn đi du lịch đến Việt Nam bằng đường bộ hoặc đường biển, xin vui lòng xin visa tại Đại sứ quán Việt Nam gần nhất.