Nếu sân bay đến của tôi thay đổi thì sao?

Vui lòng thông báo rằng sẽ không có vấn đề gì nếu bạn thay đổi sân bay đến. Vì thư chấp thuận visa làm việc tại hầu hết các sân bay quốc tế của Việt Nam:

  • Sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội
  • Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh
  • Sân bay quốc tế Đà Nẵng ở Thành phố Đà Nẵng
  • Sân bay quốc tế Cam Ranh ở thành phồ Nha Trang
  • Sân bay quốc tế  Cát Bi ở thành phồ Hải Phòng

bạn vẫn nhận được thị thực đóng dấu vào hộ chiếu của bạn tại bất kỳ sân bay nào bất kể thông tin sân bay nào hiển thị trong đơn xin thị thực của bạn.