Công dân Ấn Độ có cần xin visa đi Việt Nam không?

Người mang hộ chiếu Ấn Độ BẮT BUỘC cần có visa hợp lệ để đến Việt Nam cho mục đích kinh doanh hoặc du lịch.