Yêu cầu visa Việt Nam cho công dân Ấn Độ

Người mang hộ chiếu Ấn Độ có cần visa đến Việt Nam không?

Người mang hộ chiếu Ấn Độ BẮT BUỘC có visa hợp lệ khi đến Việt Nam cho mục đích kinh doanh hoặc du lịch. Vui lòng kiểm tra bảng dưới đây để biết yêu cầu visa Việt Nam:

 

Mục đích Yêu cầu visa
Visa du lịch
Bắt buộc
Visa thương mại
Bắt buộc

Người mang hộ chiếu Ấn Độ hoặc người nước ngoài hiện đang cư trú tại Ấn Độ có thể chọn giữa việc xin thị thực thông qua Đại sứ quán / Lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ hoặc nộp đơn trực tuyến để nhận được thư chấp thuận trước và được đóng dấu visa chính thức tại sân bay.

1- Xin Visa tại đại sứ quán Việt Nam:

Để xin visa tại đại sứ quán / lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ, bạn cần phải:

 • Gửi hộ chiếu gốc của bạn với ít nhất 6 tháng hiệu lực kể từ ngày khởi hành và có 2 trang trống để đóng dấu visa (tài liệu du lịch hoặc hộ chiếu tạm thời có thể bị từ chối);
 • Điền vào mẫu đơn (Bấm vào đây để tải về);
 • Gửi 02 ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm, nền trắng, không đeo kính);
 • Trả lệ phí visa: Đơn đặt hàng / séc, hoặc tiền mặt (trong trường hợp bạn nộp đơn tại đại sứ quán);

Apply Vietnam Visa at Embassy

2- Áp dụng cho Visa trực tuyến khi đến / hạ cánh

Visa khi đến/ hạ cánh là một cách khác để xin visa Việt Nam cho những người bay từ Ân Độ đến Việt Nam (Thời gian bay trung bình giữa Ấn Độ và Việt Nam là khoảng 4 giờ, 59 phút). Quy trình bao gồm 3 bước đơn giản:

 1. Hoàn thành mẫu đơn xin visa trực tuyến và trả phí.
 2. Nhận thư chấp thuận qua email trong 2 -3 ngày làm việc. Trước khi lên máy bay, hãy chuẩn bị các tài liệu sau:
  + Hộ chiếu (ít nhất 6 tháng hiệu lực và có 2 trang trống để đóng dấu visa);
  + Một bản in của thư chấp thuận visa chính thức;
  + Mẫu đăng ký (Tải tập tin PDF tại đây);
  + 02 ảnh (4cm x 6cm, nền trắng);
  + Đóng dấu thị thực bằng tiền mặt (Kiểm tra tại đây);
 3. Đến sân bay Việt Nam, xuất trình tất cả các giấy tờ trên để hoàn thành thủ tục đóng dấu visa.

 

vietnamvisavoa-india

Chi phi Visa khi đến cho công dân Ấn Độ

Loại visa Visa du lịch Visa thương mại Phí dán tem
1 tháng nhập cảnh 1 lần 13 USD 90 USD 25 USD
1 tháng nhập cảnh nhiều lần 18 USD 95 USD 50 USD
3 tháng nhập cảnh 1 lần 23 USD 120 USD 25 USD
3 tháng nhập cảnh nhiều lần 55 USD 135 USD 50 USD

(* Bảng giá này dành cho dịch vụ visa Việt Nam khi đến. Nếu bạn nộp đơn qua Đại sứ quán / Lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ, vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán để biết phí visa.)

Các câu hỏi thường gặp

Do India citizens need to apply for a visa to visit Vietnam?

Indian passport holders are REQUIRED to get a valid visa to Vietnam for either tourist or business purpose.

Can I wear glasses to take passport photo?

We are not sure about that. If your photo is denied, you can take your photo again at the airport with the fee of USD 03 – 05 for 1 photo.

Do I need to fill all of my family members in the entry form?

Actually, that part is not necessary. It is okay to pass that part.

What supporting documents do I need to request a 3-month visa?

To obtain a 3 month (single or multiple entry) visa on arrival, please send us your scan of passport information page and confirm us your expected arrival date for further support.

I want to stay in Vietnam for 40 days. How can I apply for 2 month single entry visa?

Kindly note that you can only apply for a 1 month or 3 month (single/multiple) visa.

In this case, we suggest applying for 3 month (single/multiple) visa so that it can cover your itinerary.

Should you need further support, please let us know.

I forget to prepare the photo with me? Can I take photo at the airport?

Yes. You can take passport sized photo at the airport with the fee of $3 to $5 for a photo.

Can Indian use Visa on arrival to enter Vietnam by land or sea?

No. Vietnam visa on arrival is for those traveling to Vietnam by air only. In case you are traveling to Vietnam by land or sea, please apply for the visa at the nearest Vietnam Embassy.