FAQ Group: Các vấn đề và Mối quan tâm

Tôi nên làm gì nếu phát hiện ra rằng tôi đã nhập sai số hộ chiếu?

Tôi nên làm gì nếu phát hiện ra rằng tôi đã nhập sai số hộ chiếu?

Ngay sau khi bạn gửi đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác nhận trong địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Trong email này, chúng tôi xác nhận thông tin bạn đã nhập trước đó. Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sai lầm nào, vui lòng liên hệ với […]

Nếu hộ chiếu của tôi đã hết hạn thì sao?

Nếu hộ chiếu của tôi đã hết hạn thì sao?

Để xin visa vào Việt Nam, hộ chiếu của bạn phải có hiệu lực tối thiểu 6 tháng. Do đó, nếu hộ chiếu của bạn sắp hết hạn, vui lòng lấy một cái mới trước khi nộp đơn xin thị thực của bạn để tránh những vấn đề không mong muốn xảy ra tại sân […]