Tôi muốn ở lại Việt Nam trong 40 ngày. Làm thế nào tôi có thể nộp đơn xin thị thực nhập cảnh 2 tháng?

Vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ có thể nộp đơn xin thị thực 1 tháng hoặc 3 tháng (nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần).

Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên nộp đơn xin thị thực 3 tháng (nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần) để có thể phù hợp hành trình của bạn.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng cho chúng tôi biết.