Tôi có thể đi du lịch mà không có thư chấp thuận trước và nhận được thị thực khi tôi đến không?

Không, bạn không thể. Để lên máy bay, bạn phải xuất trình thư chấp thuận cho các hãng hàng không. Thư này cũng là bắt buộc để bạn có được thị thực tại sân bay Việt Nam. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên dành nhiều thời gian để xin visa để tránh phải trì hoãn hoặc thay đổi chuyến bay.