Nếu hộ chiếu của tôi hết hạn thì sao? Tôi có thể xin visa vào Việt Nam không?

Nếu hộ chiếu của bạn đã hết hạn, bạn không thể xin visa Việt Nam. Trong trường hợp này, vui lòng gia hạn hộ chiếu trước khi xin visa vào Việt Nam.

Vì vậy, trước khi nộp đơn xin thị thực, bạn cần kiểm tra hộ chiếu của mình để đảm bảo nó có giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày bạn đến Việt Nam.