Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi, Ấn Độ

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai, Ấn Độ